İmani bakış ile siyasi ölçüler

1. İstibdat tekgörüştür, hürriyet ortak akıldır.
2. Gerçek hürriyet, toplumun ve siyasetin her alanında demokratikleşme sağlar.
3. Teceddüt fikri hürriyetin ve demokrasinin bir sonucudur.
4. Demokrasi akla, hakka, eğitime, kanuna ve kamuoyuna dayanmalıdır.

26 Mayıs 2011

Medrese mi, üniversite mi?

Medresetü’z Zehra’nın kuruluş şartları bugün gerçekleşse, ismi ne olmalıdır?
Medrestü’z Zehra değiştirilmeden kullanılmalı mıdır? Yoksa Zehra Üniversitesi gibi yeni bir isim mi tercih edilmelidir?

19 Mayıs 2011