Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Etiket: Risale-i Nur

Said Nursi ve Risale-i Nur niçin DEAŞ’ın hedefinde?

Said Nursi ve Risale-i Nur niçin DEAŞ’ın hedefinde?

Dünya’da ve Türkiye’de bilimsel, akademik, siyasi, dini ve ideolojik birçok dergi yayımlanmaktadır. Günlük tüketilen gazetelerin ötesinde dergilerin ‒kitaplar gibi‒ kalıcılık iddiaları vardır. Bir konu hakkında derinlere inme, tüm detaylarını inceleme ve yeni bir şeyler söyleme çabasına şahit oluruz dergilerde. Derginin kitap ve gazeteden farkını Cemil […]

Asrın anlayışına hitap eden Kur’anî lisan

Asrın anlayışına hitap eden Kur’anî lisan

Kur’an’ın mu’cizevi yönlerinden biri de şebabetidir, yani asırlar geçtikçe gençliğini korumasıdır. Kur’an her asrın idrakine, anlayışına hitap eden bir ilahi kelamdır. Bunun bir neticesi olarak her asırda nice insanlar –ellerini, zihinlerini, kalplerini semaya açıp- asrın anlayışına hitap eden Kur’anî lisanı Mütekellim-i Ezeli’den talep ederler. Bu […]

Bediüzzaman Said Nursi’nin hakiki varisleri ve vasiyetnamesi

Bediüzzaman Said Nursi’nin hakiki varisleri ve vasiyetnamesi

Bediüzzaman Said Nursi, “Medresetü’z Zehra erkânları” diye nitelediği sadık talebeleri için “hakiki vekillerim”[1] ve “hakiki varislerim”[2] demiştir. Onları  “fedakâr evladın çok fevkinde sadakatle şimdiye kadar hizmetleriyle her biri birer genç Said…”[3] mahiyetinde görmüş ve çok büyük bir kıymet vermiştir. Bediüzzaman’ın vekilleri –öncelikle- vasiyetnamede adı geçen […]

Risale-i Nur’u anlamak ve ihlasla yaşamak

Risale-i Nur’u anlamak ve ihlasla yaşamak

Risale-i Nur Külliyatı Kur’an’ın manevi bir tefsiridir. Yani, Kur’an’ın bu yüzyıla ve gelecek yüzyıllara bakan manasını gösteren eşsiz bir eserdir. Bu açıdan düşünüldüğünde, bu eserleri gerçek manada kavramanın herhangi bir sınırı ve sonu olmasa gerektir. Nitekim eserin sahibi olan Bediüzzaman dahi yüzlerce defa Nurları okumuştur. […]

İmani bakış ile siyasi ölçüler

İmani bakış ile siyasi ölçüler

1. İstibdat tekgörüştür, hürriyet ortak akıldır.
2. Gerçek hürriyet, toplumun ve siyasetin her alanında demokratikleşme sağlar.
3. Teceddüt fikri hürriyetin ve demokrasinin bir sonucudur.
4. Demokrasi akla, hakka, eğitime, kanuna ve kamuoyuna dayanmalıdır.

Medrese mi, üniversite mi?

Medrese mi, üniversite mi?

Medresetü’z Zehra’nın kuruluş şartları bugün gerçekleşse, ismi ne olmalıdır?
Medrestü’z Zehra değiştirilmeden kullanılmalı mıdır? Yoksa Zehra Üniversitesi gibi yeni bir isim mi tercih edilmelidir?

İlim, hikmet, irfan mektebi: Risale-i Nur

İlim, hikmet, irfan mektebi: Risale-i Nur

“İnsanı var kılan nedir? İnsanı ne yaşatır?” diye kendime sordum. Zihnimden ve hayalimden birçok kelime resm-i geçit yaptı. Hepsi de bir açıdan soruma cevap teşkil eder gibiydi. Fakat ben bu kelimelerden en hayatî olanını, en kapsamlısını seçmek istedim… Evet, nihayet seçtim: Bilgi. Ve gayr-i ihtiyari […]

Şikemperver, obur mudur?

Şikemperver, obur mudur?

Klasik bir eserin sadeleştirilmesinden söz edilince aklıma hemen Nasreddin Hoca’nın bir fıkrası gelir. Hayatında ilk defa leylek gören hoca, onun uzun gagasını ve ayaklarını güzel bulmaz. Tutup kesmeye başlar. Hoca iyi niyetlidir ve hayvana iyilik yaptığına inanır. Leyleği kuşa çevirdiğini düşündüğü için de yaptığı işten […]

Bilgi toplumunun eşiğinde Risale-i Nur hizmeti açısından yeni açılımlar

Bilgi toplumunun eşiğinde Risale-i Nur hizmeti açısından yeni açılımlar

21. yüzyıl bilgi teknolojisi alanında çok hızlı değişimlerin yaşanacağı bir çağ olacağını daha başından ispatlamıştır. Yeryüzünün herhangi bir yerinde üretilen yeni bilgilere ulaşmak, onları kolay ve ucuz bir şekilde arşivlemek ve zaman kaybetmeden uygulama alanını aktarabilmek günümüz hayatını derinden etkilemiştir. Ve bu etkileşimin gün geçtikçe […]