Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Nazımvari

öz-üm 2016

öz-üm 2016

“sırat-ı müstakîm”in iffet, şecaat, hikmet “takvîm”ini esas alan hayırlı bir yıl geçirmeniz duasıyla… su tasarrufunda azami iktisat ile abdest alabilmek… namazın tadil-i erkanına 24 altından sarf ederken azami civanmert olabilmek… kiminin rüyası “edgasü ehlam” kiminin de hayatı… kronik muhalifleri kendi haline bırakcan. gaye hak değil […]

yıkıldın iyi ki de

yıkıldın iyi ki de

Sendeledin Ağır çekimde düştün Ayağın mı kaydı yoksa ne? Belki de bir çelmeye takıldın Yine de ne fark eder ki Neticede iyi ki de yıkıldın   Yıkılmak ne güzel bir şey Kendini hakikaten tanıdın, acz ve zaafını gördün Bilebildin ki ne kayyumsun ne de kadir   Daha değmeden toprağa, […]

iç süreç

iç süreç

var oldum… var oldukça baktım… baktıkça dikkat ettim… dikkat ettikçe şüphelendim… şüphelendikçe tahkik ettim… tahkik ettikçe araştırdım… araştırdıkça keşfettim… keşfettikçe tanıdım… tanıdıkça sevdim… sevdikçe kıymet verdim… kıymet verdikçe övdüm… övdükçe dile geldim… dile geldikçe yazdım… yazdıkça sustum… sustukça samimileştim… samimileştikçe kendim oldum… kendim oldukça O’nu buldum […]

öz-üm 2015

öz-üm 2015

ahirzamanın en kıymetli ve ehemmiyetli sadakası ahiret azığı olan bir iman hakikatini muhtaç gönüllere ulaştırmaktır… iman ve kur’an hakikatlerine her gün gıda gibi muhtaç olmanın da ötesinde, her an hava gibi ihtiyacımızın olduğunu hissedersek ne mutlu bize… hak her şeyden [insanî meşveretlerden de] yücedir… saniyelerde […]

Recm’den Mirac’a

Recm’den Mirac’a

Her insanın bir “taif”i vardır ki acz-i mutlakını hissettirir… Kim bilir senin miracına yükselen seyrisülûkunun mebdei de taşlı yollardır… Uyan… Gaflet uykusundan… Şeytani iftiralarla recm edilirken Sahib-i Mirac (ASM) gibi yeni bir ümitle yalnız Allah’a güven: Her şey Senin rızan içindir ve bütün kudret Senin […]

öz-üm 2014

öz-üm 2014

öyle bir ağız ki, dilin serzakir ve 32 dişin de zakir olduğu 33 tabakalı bir zikirhane gibidir. insan öyle bir matiyyedir ki göklerin, yerlerin ve dağların yüklenemediğini yüklenmiştir… suizandaki şeytanîliği hisseden bir yüksek ruh, ona tenezzül edebilir mi hiç… şeytanın en büyük desiselerinden biri de […]

Aslını arayan bir buz parçası…

Aslını arayan bir buz parçası…

Bir rahmet yağmurunun ardından doğdu. Gökyüzünden yeryüzüne indi. Renksizdi, berraktı, duruydu, arıydı. O kadar latifti ki ele avuca sığmıyordu. Lakin mevsim kıştı. Zemherir soğukları yavaş yavaş zerrelerine kadar işledi. Bir de baktı ki donmuştu, kaskatı kesilmişti. Eyvahlar olsun! İçine ne zaman kömür gibi tozlar karışmıştı […]

öz-üm 2013

öz-üm 2013

kizb çöllerinde sıdkın bir damla âb-ı hayatına muhtaç bir mecnun gibiyim… öyle şeyleri,öyle bir mana ile sev ki, ebedi yolculuğunda sana yoldaşlık edebilsin… öyle bir hayat yaşamalısın ki, sirac-ı hayatından mutluluk, huzur, saadet, doğruluk ve adalet ışıkları saçılsın. cuma yalnız bir araya gelip -birbirinden bîhaber- namaz […]

öteki ben

öteki ben

gök konuşunca, susuyor yer öteki kalmıyor sessizlikte herkes bir vicdanın sesi yükseliyor göklere yankılanıyor dimağda dev sorular öteki kim? ben kimim?

Yeniden doğuş

Yeniden doğuş

Allah’ım, veladet-i Nebevi gecesinde doğudan batıya her tarafı aydınlattığın gibi bu gece ruhum, kalbim, sırrım, aklım ve tüm latifelerimi de nurlandır. Allah’ım, veladet-i Nebevi gecesinde Kâbe’deki sanemleri baş aşağı düşürdüğün gibi bu gece kalbimden atamadığım her türlü putu kırmama  güç, kuvvet, irade ve azim ver. Allah’ım, […]

öz-üm 2012

öz-üm 2012

“haya”l ile “haya”tın buluştuğu en güzel yerde “haya” vardır. üç yaşındaki kızımın şimşek yorumu: babaaa, melekler fotoğraf mı çekiyor? niyet, fıtratın dile gelişidir. fıtrattaki her türlü istidat ve kabiliyeti “arş” emriyle harekete geçiren kalbin tılsımlı sesidir niyet. bazı insanlar ateş gibidir. uzaklaşırsan soğursun, yakınlaşırsan yanarsın. […]

İç ve dış

İç ve dış

  İç ile dış bir mi? Bazı öyle mütevazi bir dış ki sanki inci sadefi. Bazı öyle içi kömürleşmiş ki yalnız dışı zinetli. İç efendi, dış onun kölesi. Hiç iç ile dış bir mi?

meşe yaprağı

meşe yaprağı

aniden önüme sertçe düştü bir meşe yaprağı kızıla çalmış, kurumuş, buruşmuştu lakin cazibedar hatlarının estetiğinden bir şey de kaybetmemişti gençliğinin yeşil, taze, güzel ânlarını hatırlatırcasına bir meşe yaprağı ölüm gibi düştü yüreğime beni ölüme bağlayan, berzaha sevk eden uzun yollarıma…