Dokuzuncu Söz’de namazın rükünlerinin mana ve hakikatleri-3: secde

Dokuzuncu Söz’de namazın rükünlerinin mana ve hakikatleri-3: secde

NAMAZIN KIYAM ve rükûdan sonraki rüknü secdedir. Dokuzuncu Söz’ün Beşinci Nükte’sinde secdenin hakikati de öğleden yatsıya ilerleyen her vakitte daha tafsilli tarzda detaylandırılarak tarif edilmiştir. Öğle vaktinde secdenin mana ve hakikati şu ifadelerle nazar-ı dikkate sunulmuştur: Kemal-i bîzevaline ve cemal-i bîmisaline karşı secde edip hayret 

Dokuzuncu Söz’de namazın rükünlerinin mana ve hakikatleri-2: rükû

Dokuzuncu Söz’de namazın rükünlerinin mana ve hakikatleri-2: rükû

BİR ÇEKİRDEKTEN meyve veren ağaca kadar mertebeler olduğu gibi namazın da inkişaf ve tenevvür dereceleri vardır. Bir çekirdek kendi ağacının programını icmalen içerir ancak meyveli ağacın tafsilli hakikatine mazhar değildir.[1] Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın namazından bir velinin namazına ve tâ günahkar bir mümin namazına kadar 

Dokuzuncu Söz’de namazın rükünlerinin mana ve hakikatleri-1: kıyam

Dokuzuncu Söz’de namazın rükünlerinin mana ve hakikatleri-1: kıyam

DOKUZUNCU SÖZ beş nüktesiyle namazın hakikatinin birçok yönden izah edildiği bir eserdir. Birinci Nükte’de Sübhanallah, Allahüekber ve Elhamdülillah kelimelerinin namazın çekirdekleri olması sırrı açıklanmıştır. İkinci Nükte’de bu üç manevi çekirdeğin manasının inkişaf ederek ibadetin (ve namazın) külli hakikatlerine dönüştüğü beyan edilmiştir. Üçüncü Nükte’de veciz olarak 

Büküm

Büküm

Kütlenin zaman ve mekanı büktüğü nazariyesi vardır. Kütle ne kadar büyürse büküm de o derece fazla olur. Bu yaratılış kanununun mercek etkisi yaptığı da söylenir. Milyarlarca ışık yılı uzaklığındaki gök adaların bu sayede keşfedildiğine dikkat çekilir. Peki zaman ve mekanı yalnız kütle mi büker? Hepsinden 

Zekânın zekâtı

Zekânın zekâtı

Günde beş defa nefsimiz, nefesimiz, bedenimiz, bütün cihazlarımız, hislerimiz, aklımız, kalbimiz, ruhumuz ve bütün varlığımızla manen miraca çıkarız. İlahi huzur(d)a yükselişin basamakları manasında bir namaz İslamiyet’in ne güzel bir emridir. Bununla birlikte Kur’an’da namazı emreden ayetlerin yirmi yedisinde zekât emri de beraberdir. Ezeli kelamda tekrar 

İki kef (ك) ile iki nun (ن) kab-ı kavseynlerinde gerçekleşen ezeli iltifat

İki kef (ك) ile iki nun (ن) kab-ı kavseynlerinde gerçekleşen ezeli iltifat

Öyle harfler vardır ki tek bir nüktesini keşfetmek için gerektiğinde canlar feda edilir. Allah’ın ezeli kelamı olan Kur’an harfleri işte uğruna şehit düşülecek derecede kıymetli harflerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın dehşetli günlerinde İşaratü’l İ’caz tefsirini telif ederken Bediüzzaman Said Nursi de bu manada bir halet-i ruhiyeye