Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Esma-i Hüsna

Esma Vera aynasında Esma-i Hüsna okuması

Esma Vera aynasında Esma-i Hüsna okuması

Öğle namazını kılmıştım. Namazın akabinde İsm-i Azam’ı tezekkür etmek üzereydim ki kızım sırnaşık bir kedi gibi yanıma geldi ve kucağıma oturdu. Kalkmaya niyeti yok gibiydi. Oysa nefsim kızımın varlığından her nedense biraz rahatsız olmuştu. Aklım ve kalbim hemen dedi ki: Niçin kızının varlığında İsm-i Azam […]

Esma-i Hüsna, kader ile cüz’i ihtiyarı bağdaştırır

Esma-i Hüsna, kader ile cüz’i ihtiyarı bağdaştırır

Kendini, kâinatı ve Yaratıcısını tanımak isteyen bir insanın önüne çıkan devasa soruların içerisinde “Kader var mıdır?”, “Varsa sırları nelerdir?”, “İnsan hür müdür?”, “Hür ise ne derece hürriyeti vardır?”, “Kader ile hürriyet bağdaşır mı?” gibi merakaver arayışlar vardır. Bu yazının sınırlı çerçevesi ise, kader ile cüz’i […]

Yâ Şâfi: “Hastalandığım zaman bana şifa verensin”

Yâ Şâfi: “Hastalandığım zaman bana şifa verensin”

Onarmak bir maharet işidir. Belki bir uzmanlıktır. Özellikle de antika bir eseri onarmak büyük bir ustalık gerektirir. İyi bir antika tamircisi hasarı en doğru tespit eden, onarım işlemlerini başka hasarlara yol açmadan yapan, bütünlüğü koruyan, kalıcı ve aslına uygun onarım işlemleri yapabilendir. Her bir canlı, […]

Bâri’e tevbe edin…

Bâri’e tevbe edin…

Kur’an-ı Hakîm bir cihetten talim-i Esma kitabıdır. Allah yüzden fazla ismini ezeli kelamında halifelerine öğretir. Hazret-i Âdem aleyhisselama öz olarak öğretilen Esma-i Hüsna, Hazret-i Muhammed aleyhissalatü vesselama Kur’an ve Cevşen-i Kebir ile en geniş manada ders verilmiştir. Bunun bir neticesidir ki Kur’an tilavetinde bütün ilahi […]

Kur’an’ın Esma-i Hüsna Taliminden Risale-i Nur’a Yansımalar

Kur’an’ın Esma-i Hüsna Taliminden Risale-i Nur’a Yansımalar

Allah ezeli kelamında “Size öğrettiği/talim ettiği gibi Allah’ı zikredin. Bakara 2/239” buyurur. Bu ilahi emrin gereği yalnızca Esma-i Hüsna’yı lafzen zikretmek midir? Kur’an’da nasıl bir talim-i Esma terbiyesi vardır? Kâinat ve yaratılışı mevzu edinen birçok ayetlere niçin Esma-i Hüsna ile hatime verilmiştir? Bu gibi sorular […]

Haşr-i Azam: Bir İsm-i Azam Yansıması

Haşr-i Azam: Bir İsm-i Azam Yansıması

Uzayın uçsuz bucaksız derinliklerini her daim aydınlatan güneşler vardır. Otuz ışık yılı derinliğindeki güneş sisteminin pırlanta-misal bir lambası olduğu gibi, gökyüzünün nihayetsiz karanlıklarını ışıl ışıl aydınlatan sayısız yıldızlar yaratılmıştır. Uzayın derinlikleri gibi, küçük bir kâinat olan insanın vicdanında da nihayetsiz derinlikler vardır. Acz, fakr gibi […]

Ezelî Rakîb

Ezelî Rakîb

Mana âlemimizde, semadan hırsızlanmış birçok kelime vardır. Semavi mührünün silinmesiyle kıymetini yitirmiş ve manevî derinliğini kaybetmiş kelimelerden biri de ezeli rakip ifadesidir. Kökü, aslı, membaı Allah’ın Ezel ve Rakîb isimlerine dayanan ezeli rakip, fani varlıkların geçici ve menfaat odaklı mücadelelerinin bir unvanı olmuştur. Ezeli rakip […]

Oruç aynasında Esma-i Hüsna tecellileri…

Oruç aynasında Esma-i Hüsna tecellileri…

Oruç, bir uructur, yükseliştir. Oruç, yerçekimine direnmek ve gökçekiminin cazibesine kapılmaktır. Nefsanî arzuları terk etmek, ilahi tecellilere ayna olmaktır. Oruç insanî bir aynadır. Allah’ın Esma-i Hüsna’sının en güzel ve en mükemmel yansımaları oruç aynasında görülür. İnsan açlığını hissettiği oranda minnettar olur ve şükreder. Diğer zamanlarda […]

“Ya Hafiz” Diyen Genetik

“Ya Hafiz” Diyen Genetik

İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan özelliklerinden biri geniş, derin ve ihatalı bir “nazar”ının olmasıdır. Nazar insanın kâinata ve varlıklara özel bakışıdır. Hüzünlü bir nazar her şeyi hüzünlü görür. Mutlu bir nazar ise her şeyi mutlu olarak algılar. Bir eczacı dünyaya büyük bir eczane nazarıyla bakar. […]

İsm-i Mütekellim:  “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur”

İsm-i Mütekellim: “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur”

Bir zâtın vücudunu bildiren en zâhir alâmet, konuşmasıdır.[1] Cenab-ı Hak harf, ses, dil, lisan vs.’ye muhtaç olmadan ezeli olarak konuşur. Kelam, yani konuşma ise O’nun yedi subuti sıfatından biridir. Mütekellim ismi de Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatından kaynaklanır. Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatı ve Mütekellim ismi, zatının […]

İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”

İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”

Arapça’da sevgi, meveddet ve muhabbet yâda vüdd ve hubb kelimeleriyle ifade edilir. Vedûd, “sevgi” anlamına gelen “mevedde” ve “vüdd” mastarından gelir. Fa’ûl kalıbı, hem ism-i fail hem de ism-i mef’ul manasına geldiği için, bu kalıpta gelen Vedûd da hem çok sevilen hem de çok seven […]

Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış

Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış

Kâinatın derinliklerinde çok gizli hazineler saklıdır. İnsan ise bütün bu hazineleri keşfedebilecek en gelişmiş detektörlere sahip özel bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsanlar içinde en seçkin biri ise bu özelliğinin farkında olarak istidatlarını yerli yerinde kullanmış ve bütün mevcudatı ilgilendiren çok önemli bu keşfi en mükemmel […]

İsm-i Azam Duası-1

İsm-i Azam Duası-1

Ya Cemilü ya Allah Ey Cennetin bin yıllık cemali zatî cemalinin bir ânına denk olmayan. Eserleri, fiilleri, sıfatları, şe’nleri ve zatıyla en güzel olan Sensin. Senin cemalin yetmiş bin perdeden geçtikten sonra her şeyi güzelleştirdi. Perdesiz cemaline mazhariyet ne kadar güzel, ne kadar merakaver. Cemalin […]