Hakikat Arayışı

acemi bir seyyahın notları

Kategori: Açıkdeniz

Zincirkıran

En acımasız bir katliam, bir soykırım yaşanıyor Gazze’de. Vahşiliğin diplerini test ediyor İsrail ordusu; kadın-çocuk, hastane-ibadethane demeden yok ediyor. Mazi sayfalarını benzer kirli sahnelerle doldurmuş Batılı devletler de bu vahşeti destekliyor. Buna mukabil dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahipleri ise…

Gözler ve göz bebekleri

“Kulak ve gözlerinizin sahibi kim?” (Yunus 10:31) Bugün yeryüzünde yaklaşık 370 bin bebek dünyaya gözlerini açtı. Göz bebekleri parıldadı, içlerine ışık doldu. Her birine—tüm organları ile birlikte—sanat harikası göz ve görme duyusu ihsan edildi. Sadece insanlar arasında doğan bebeklere mi?…

Dalgıç

Akl kim gavvâs-i deryâ-yı kemâl-i ilmdir Cevher-i zâtın tasavvur eylese hayrân olur Fuzuli’ye ait bu beyit aklın hakikatini ve kıymetini son derece etkileyici bir tarzda dizelere döker. Beyitte ilim, derinliklerinde hakikat mücevherlerini saklayan bir denize benzetilmiş. Akıl da bu muhteşem…

Bütüncül okumak: kitabı, vahyi ve varlığı

Alman filozof Ludwig Feuerbach’ın “İnsan ne yerse odur!” fikrini savunanlar vardır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, teneffüs ettiğimiz hava ve hatta güneş ışığı sağlığımız açısından çok önemlidir. Ama bunlar sadece biyolojik varlığımızın tuğlalarıdır. Asıl bizi biz yapan ruhumuz ve insaniyetimizdir. Ruhumuzu, maneviyatımızı, insaniyetimizi…

Taşıyıcı

Yaşlanmayan mı var! Her varlık gibi küremiz de yaşlanıyor. İnsanoğlu ise bu süreci hızlandırıyor. Zira yerküreye zarar verme kapasitesi gün geçtikçe artıyor. Günümüzde bunun acı bir meyvesi ise küresel ısınma ve iklim değişikliği. Nitekim bu yıl yaz mevsimi şiddetli hava…

Galaktik soru işareti ve devasa sorularımız

Işık açıkken mekânımızda, dışarıya kaymaz gözümüz. Ne vakit ki ışık kapanır, şehrin ışıkları yansır içimize. Aydınlık çok değerli bir nimettir. Lakin karanlığın ve gecenin varlığında da birçok güzellik, fayda gizlenmiştir. Güneşimiz tüm ışıltısıyla dünyamızı aydınlatırken günlük işlerimize dalar, koşuşturur dururuz….