öz-üm 2016

Read Time:11 Minute, 45 Second
 1. “sırat-ı müstakîm”in iffet, şecaat, hikmet “takvîm”ini esas alan hayırlı bir yıl geçirmeniz duasıyla…
 2. su tasarrufunda azami iktisat ile abdest alabilmek… namazın tadil-i erkanına 24 altından sarf ederken azami civanmert olabilmek…
 3. kiminin rüyası “edgasü ehlam” kiminin de hayatı…
 4. kronik muhalifleri kendi haline bırakcan. gaye hak değil de şöhret arayışı olunca ehemmiyet verdikçe aslında onun istediği oluyor.
 5. bir “kul” hangi hisle “işlerini bitir” vs. diye ilahına emir kipini kullanır ki? hasılıkelam (bed)duanın bile bir edebi olsa gerektir…
 6. Allah Kahhar ismiyle kahreder lakin sebepler tahtında bize düşen Kahhar’ın zalimler üzerindeki tecellisi olmaya and içmişlere destek olmaktır.
 7. kendi hallerimin karanlıklarında esma-i hüsnanın tecellilerinin nurani kelimelerini okumalıyım.
 8. savaşlar, katliamlar ve her türlü zulümlerin sebebi olan insi şeytanların ruh cehennemlerinin guernica’sını ancak bir zebani tasvir edebilir.
 9. fatih camiinde namazını kıldığımız yedi cenaze yedi kat göklerden gelen davete icabet ettiler. ya biz ansızın gelecek bir davete hazır mıyız?
 10. ayetler gibi -tefsirleri olan- hadisler de meallerinin kabına sığmayacak derecede bahir mana denizleridir.
 11. #HalepÖlüyor fakat ümidimiz yaşıyor. İslamın kahraman milleti ve ordusunu ayağa kaldırmak ve gücüne güç katmak en acil farz-ı ayn vazifemiz.
 12. en parlak hayallerin bile sönük kaldığı kur’an ayetlerinin yıldızlarını tüm ihtişamıyla seyretmek isteyen 13. sözün kamerine çıkmalıdır.
 13. ayetlerin semalarından hakikat yıldızlarını alıp kendi şeytanını recm etmek isteyen 15. söz’ün melekutî eline müracaat etmeli
 14. ehadiyet, vahdaniyet, ferdaniyet, mekandan münezzehiyet, her yerde hâzıriyet hakikatleriyle marifetullah basamaklarının nurani aynasıdır 16. söz.
 15. ölümü rahmet kapısı görmek, kabir kapısını bismillah diyerek çalmak, elhamdülillah diyerek rahat bulmak, Allahuekber diyerek haşir ezanıyla uyanmak, büyük mahşer mescidinde kıyama kalmak ve arş-ı Rahman’a uçmak isteyen 17. söz’ün burağına binmelidir.
 16. âdemoğlunu, esma-i hüsna şecere-i nuranisinin beş ana dalına çıkarıp külli meyvelerini devşirten muhteşem bir talim-i esma mîracıdır 24. söz.
 17. yaşarken! çoğu zaman hayatı ve hakikatini ıskalar insan. otuzuncu lem’a’nın Hayy ism-i azamı bize Hayy’a ayna hayatı hatırlatır.
 18. “iman”, “muhabbet”, “sadakat” ve “hamiyet”ten “tiryak-ı şafi” ve “elektrik-i muzi” üreten “tacir” ve “kimyager”lere ihtiyaç var…
 19. risale-i nur’un imanî ve kur’anî feyizleri hava gibidir, nur gibidir. Mülkiyet ve inhisar iddiasıyla mutahap oldukça senden uzaklaşır.
 20. risale-i nur kur’an’ın feyzinden sünuhattır. sünuhat ise kur’an dersinde bir ümmiyet makamıdır. ayna gibi, cam gibi, mercek gibi olmaktır. ademinde vücudu olduğunu bilmektir.
 21. #FidelCastro ölümden daha büyük devrimci mi var? devrilmeyen devrimci ölümün iktidarına saygı duymalı ve hazırlanmalı…
 22. başta türkiye olmak üzere islam dünyasının acilen yapması gereken ise yerelleşme dinamiklerini müspet (+) yönden doğru okumak olmalı. (+,-) küreselleşme, (+,-) yerelleşmeyi de tetikliyor. trump ve avrupa’daki aşırı sağcı akımlar bu süreci menfi (-) açıdan doğru okudular.
 23. maneviyatını çürüten bir “riya”dan sonra haşerat kalabalıklarını perestiş salyalarıyla etrafına celp eden bir “şöhret” saadet getirebilr mi?
 24. secde hayret, mahviyet ve de muhabbet makamıydı. ya benim sadece seccadede seccal secdelerim?
 25. elim kısa, ömrüm kısa, iktidarım kısa, sabrım da kısadır; emellerim uzun, sorularım uzun, sessizliğim uzun, yolum da uzundur…
 26. asparagas bir haberi tespit için az bir zeka ya da feraset yeterli aslında…
 27. benmerkezcilikle her şeyi okuyanlar için hep gidenler vardır. hiç kendilerinin yerinde saydıkları ya da geri gittiklerine ihtimal vermezler.
 28. susmak değil (hikmetli) konuşmak kemaldir. kelam sıfatı ve mütekellim isminin tecellisidir.
 29. peygamber (asm) susması ile değil çok daha ziyade konuşmasıyla rehberdir. susması velayet-i kübrası ise konuşması da risalet-i umumisidir.
 30. 15 temmuz’dan sonra devran dönmüştür. artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. teröristler hesap verdikçe ümitvarız. #TeröristlerHesapVerecek
 31. islam düşünce geleneğinden belagat maani, beyan, bedi olarak üçe ayrılır. şevkigillere göre şirke girilmiş mi oldu şimdi?
 32. laikiyle dindarıyla, nursuzuyla nurcusuyla cumhura uzak düşmüşlerin hatta öfke duyanların cumhuriyetçiliklerinde samimiyet göremiyorum.
 33. itikadi olduğu gibi “fiili” olarak da Rabb-i Zülcelal’den başkasını kendine rab kabul etmeye “tenezzül” etme…
 34. sakal bırak(a)madı lakin İslamiyete öyle bir saykal vurdu ki… diğer taraftan öyle sarık sardı ki o sarık ancak o başla çıkardı…
 35. dini gruplardaki “ihanet” ithamı selefi tekfirciliğini andırıyor. tekfir etmekten yüzü kızardığı için hain diyerek gayzını dindiriyor…
 36. emitasyon zengini bir mahallede ya hodfuruş fakir boldur ya da profesyonel hırsız…
 37. verdiğim sözü yerine getirememek benim gibi aciz birine çok ağır geliyorsa Kadir-i Mutlak olan Sadıku’l Va’d’il Emin hiç sözünden cayar mı?
 38. kitap okumayı ve özellikle de kainatı okumayı sevdiren biri (yalnızca öğretmek yetmiyor) ne güzel insandır.
 39. bu insanlar minnetlerini tamamen Allah’a hissettikleri için mi acep teşekkür etmiyorlar!
 40. sıdk erbabı bazı öyle dostlarım var ki kendisi zahiren sönük bir süha yıldızı da olsa girdiği mihver parlıyor çıktığı yörünge ise kararıyor.
 41. öyle bir maskeli balo asrındayız ki kimse maskesiz birinin olabileceğine inanmıyor…
 42. cehd etmeli fatihayı yeniden anlamak için. fatiha dünyama açılan hem her günümün hem de her vakit namazımın her rekatını açan bir anahtar.
 43. yağmurda ıslanmayı da yağmurda ıslanmayı sevenleri de severim, başta efendimiz aleyhissalatü vesselamı…
 44. kibir dairen şiştikçe büyüklendiklerin kadar gizli şirk sınırı da genişliyor. öyleyse kibrini yok edinceye kadar küçül ki şirke alan kalmasın.
 45. ey ahmak mütercim! ne hadis-i şeriflerin sikke-i mahsusasını taklit edebildin ne de ilahi kelamın tuğrasından feyizlendin; zira kendi paslanmış tercümenin esirisin.
 46. ey kur’an yıldızlarını gözüne kestiren ve arşına çıkmak hevesine kapılan mütercim hokkobaz efendi senin durumun nedir bilir misin?
 47. “ey haman bana kule yap” emri muktezasıyla gökyüzünü keşfedip fethettiğini zanneden ahmak firavundan farklı mı olduğunu zannedersin?
 48. beyaz boyayı eline alıp bu niye boyamıyor diye mızmızlanan üç yaşındaki minik kızıma beyaz rengi nasıl anlatcaz şimdi…
 49. sebepleri kutsallaştıran bir sadakat ve vefa vesile-i kemalat değildir. bu sırdandır ki sadık ve vefalı köpekler değil minnetini yalnız rabbine karşı hisseden kediler mübarektir.
 50. bir kurban bayramı klasiği; yerden göğe kesretli enam uruç eder, gökten de yere kevser gibi rahmet iner.
 51. hakikate odaklanmış ki bir hafıza an(ı)ları önemsememiş. hakikate sırtını dönmüş ki bir nefs keyfinin ayrıntılarıyla mest.
 52. “ben”siz bir dünya eksik değil lakin dünyamda “bencil”liğim kadar çoğalmış bir şey de yok.
 53. itikad hayalden doğarmış… şaşırtıcı… dimağım ağırlaştı… rüyalarım yine kaçtı…
 54. asr suresinin dikkat çektiği gibi iman, amel, hak, sabır ve nasihatın elmas kıymetinde eşsizleştiği bir asırdayız.
 55. insi şeytanlar da dünyevi ve uhrevi hayatın katilleridir ama aynı cinni şeytanlar gibi ararsan ortalıkta bulamazsın, iyi gizlenirler. cinni şeytanın en büyük hilesi kendini inkar ettirmektir. insi şeytanlar da kendilerini inkar ettirirler hatta dost gösterirler.
 56. şimdi okuduğum nebe suresi 35. ayetiyle sanki diyor ki: boş ya da yalan sözün olmadığı yer ahirette cennettir bu dünyada ise cennettendir.
 57. millet sağlam, samimi ve imanlı olursa korkma her şey çözülür. iman ve kuran hakikatleri anadolunun sinesi işlemiştir, endişeye mahal yok.
 58. ya ahmaklığından ya da korkularından doğruyu söylemediği ve yalan söylemeye de bir nebze aldığı iman dersinden dolayı cesaret edemediği için doğrunun dile getirilmesini hazmedemeyen iki arada bir derede kalmışlar vicdan azabından derler ki: bir ihtimal söylediğin doğru olmayabilir, sonra mahcup olursun, susmak daha selametli, hadi susalım, pusalım…
 59. nurculardan; elinde “nur” olan hem aydınlanıyor hem de aydınlatıyor. elinde “topuz” eksik olmayan hem çakıyor hem de çakılıyor. çakma işte!
 60. en feci ve acınası helaket tevbe fırsatı varken bozuk ameline güvenip musibetin acele gelmesini istemektir.
 61. #17Ağustos yılda bir hatırlanacak bir acı değil belki zilzal suresi derinliğiyle namazlar ve tefekkürlerde canlı kalması gereken bir şuurdur
 62. kur’anı savunurken tefsirine, tefsirini savunurken müellifine, müellifini savunurken talebesine ve onu savunurken de tabilerine takılıp kaldık.
 63. imtihan dünyasında tüm zamanlar istiğfar ve istiğase zamanıdır, tekebbür ve gurura kulluk dairesinde izin ve cevaz söz konusu değildir.
 64. ben şöyle üstünüm böyle kusursuzum demek ne kadar noksanlık alameti ise biz böyle hatasızız şöyle mükemmeliz demek de muzaaf kemalsizliktir.
 65. başını ezen postalı öpmek müspet hareket olmadığı gibi suratına tükürmek ise menfi hareket değildir.
 66. dördüncü meseleyi hatırlatan bedbahtlar akıl, kalp, vicdan dairesindeki hürriyet ve cüz’i ihtiyarına kast edildi farkında mısın?
 67. islamcı refleksler göstermeyin demesini bilen cerbezeciler ne sisi darbesine ne de 15 temmuz darbe girişimine karşı net duruş göstermediler.
 68. bu dünyada sana şefaatçi olmayan, yanında/arkanda durmayan ahirette durur mu hiç? haşrin zor gününde şefaatçin kim olacak, iyi seç!
 69. toplum vicdanı ve milletin kalbinde karşılığı kalmayan hiçbir oluşum ve hareketin muvaffak olması mümkün değil.
 70. senin hiç tabiat pasıyla kirlenmiş bir duygun oldu mu?
 71. namazını vaktinde kılacak kadar hür isen ne mutlu sana…
 72. george orwell’ın 1984 isimli romanındaki big brother’ı (büyük birader) şimdilerde pokemon go şeklinde mi karşımıza çıkıyor? oyun içinde oyun…
 73. fena insanlar için uzun ömür hayır ve güzellik değil belki hezimetin ve dünyevi cehennemin daha derinden tattırılmasıdır.
 74. ramazan-ı şerifin bu son demlerinde elimiz, aklımız ve kalbimiz ne topluyor? işte bunlar kadrini bildiklerimiz…
 75. kendine gelen musibetlerde acındırarak “zalim”e, diğerlerine gelen musibetlerde “oh oldu” dercesine “mazlum”a fatura çıkarandan daha sefil, tarafgir, ahlaksız, vicdansız biri var mıdır?
 76. büyük saatin titreşimi daha uyandırıcı… gaflete izin yok…
 77. şeytanı kırmızı ve boynuzlu, meleği de kanatlı bir şekilde temsil etmeye cesaretli müslüman sanatçılar neyin kafasını taşıyorlar…
 78. istanbul semalarında melekler tül tül… ne ışığı örtüyor ne de sıcaktan bunaltıyor…
 79. ezeliyet sırrına mazhar olan hakikatleri (kuran, namaz/teravih vs) “tüketme” odaklı geleneksel yaklaşımları ciddi sorgulamak lazım. ezeliyet için nicelikten öte nitelik kıymetli…
 80. her zahmet çekirdeğinde bir rahmet ağacı ve binler hamd meyveleri derç edilmiştir. her zahmet çekirdeğinde bir rahmet ağacı ve binler hamd meyveleri derç edilmiştir.
 81. risale-i nur’a dil uzatırken “dilini ısırma” özel’in sınavı olurken, “nur”u savunurken kullanılacak “ateşli dil” de nurcuların imtihanıdır…
 82. çok zekilerin ahmaklar gibi vahim hatalar yaptıklarını görürsün lakin vicdanlılar öyle değil…
 83. ezeli kelamın harflerinin kölesi olan öyle zatlar vardır ki ilim dünyasının efendileri, şahları, sultanlarıdır.
 84. rahmet cemildir. şimşekli rahmet ise celildir.
 85. psikoloji yazıları, mana açlığını çeken birine yemek telkin edip sofrasında ruha gıda olacak kuru bir ekmeğe malik olmama fakirliği taşıyor.
 86. ahlaksız ile mücadele edip de kazanan birini göremezsin zira ahlaksızlığının dibi yoktur. en iyi çare onu seviyesizliği içinde terk etmektir.
 87. panama belgeleri ikinci avrupanın kirli yüzünün küçük bir kısmı; asıl çirkin yüzü ancak haşir belgelerinde görülebilecek allahualem…
 88. bulut türlerini fark edemeyeni; fırtına bulutu ümitlendirir, rahmet bulutu ise ürkütür.
 89. görkemli hizmetlere bir ihtiyaç varsa da birebir, kalpten kalbe hizmetlere bin ihtiyaç var. sırren tenevveret bu zamanda daha bir kıymettar.
 90. #BenimİçinSaidNursi bid’aların revaçta olduğu bir asırda sünnet-i seniyyeye hakkıyla temessük edip yüz şehit sevabını kazanan bir mücahid…
 91. #BenimİçinSaidNursi fiili ile sözünü birleştiren, arzu ettiğini değil ihlasla yaşadığını kaleme alan bir tefekkür üstadı…
 92. #BenimİçinSaidNursi kur’an’ın bir ayetinin, bir harfinin, bir nüktesine hayatını tercih eden bir hakikat kahramanı…
 93. #BenimİçinSaidNursi sıdk, izzet, iffet, şecaat ve hikmet gibi yüksek ahlakın mecz olup ete kemiğe bürünmüş ahirzaman halidir…
 94. #ŞuAnHissettiğimiSöylüyorum ne mutlu ki bugün de gözümü açabildim ve insaniyetime değer katabilmem için yepyeni fırsatlar yaratıldı.
 95. Şehit, ancak Şehîd ve Şâhid isimlerinin sahibi olan Allah için hayatını feda eden ve O’nun huzuruna çıkandır.
 96. adam kırıyor, döküyor, parçalıyor, öfke saçıyor; sonra birlik, bütünlük, ittihad ve muhabbet naraları atıyor. yüzsüzlüğün böyle yok galiba…
 97. Bir “insan”a ihsan edilmiş en büyük bir “ilahi hediye” ebedi hayat arkadaşıdır; lakin kıymetini bilirse… #8MartKadınlarGünüMesajım
 98. kalp aynı anda iki duyguyu yaşamaz. mazlum milletin acısını hissedemezsin zira eline fırsat geçmiş sen şimdi şahsi intikamlarının peşindesin.
 99. şefkat tokadına mazhar olmak bir kur’an talebesi için teşvik sebebi ve şeref vesilesidir. lakin şefkat tokatını da, zecr tokatını da atan ancak Allah’tır; bazen hastalıkları, musibetleri bazense zalim gaddarları perde yapar. iman ve kur’an kardeşlerine şefkat ya da zecr tokadı atmaya yeltenmekle Allah’ın vazifesini üstlenmek isteyen ya da kardeşine gelen tokatlardan menhus bir zevk alan öyle bir tokat yemiştir ki kendi halinden habersiz bir zavallıdır, vaesefa…
 100. akdenizde bir tekne battığında bunun mültecileri taşıyan tekne olma yüzdesi kaçtır? sanırım akdenizde örtülü bir katliam tezgahı var.
 101. benim hizmetim (metodum) en mükemmel demek ile ben/biz en mükemmeli(m/z) demek arasında yüz seksen derece fark var…
 102. hakiki meşveret içe/merkeze doğru parçalamaz; belki geniş çevreye doğru adım adım birleştirir…
 103. vacibü’l vücud varsa her şey mümkün…
 104. hayvanlığını terk etmediği halde hasbelkader medeniyet şehrine inmiş aşağı insanlar her nasılsa darbeciliğin her çeşidini de yanlarında getirmişler.
  ‪#‎28şubat‪#‎postmodern‪#‎darbe
 105. şeytanlar her şeyi çalabilirler, gasp edebilirler öyle ise vicdan ve sırrının mahzenlerine istifleyebildiklerin kadar ebedi güvendesin ve de zenginsin…
 106. bir akımın ideolojik bağnazlığa hapsolduğunu “yaşasın biz, kusursusuz; kahrolsun öteki, hep hata yaptınız” sadalarından anlarsınız.
 107. bir gram aklı bir ton maddeye tercih ederim. zenginlik akıldadır, maddede değil… “akıl” yerine hikmet, hidayet, iman vs. de konabilir.
 108. yeteneksiz çocuk yoktur, ilgilenilmemiş ve işlenmemiş çocuk vardır…
 109. En Sevgiliden, Mahbub-i Zülcemal’den bir özel hediyedir kışta güneşli baharla gözleri kamaştırmak…
 110. uhrevi yiyecek nedir bilir misin? öyleyse kur’an’ın semavi sofrasının aziz ve mükerrem davetlisisin…
 111. imansızlıktan sonra namazsızlık ve zekatsızlıktan daha büyük bir “sakar” yani cehennem var mıdır?
 112. hem çoook kolay hem de çoook zor bir soru: neden bal yapmayı yalnız arılar bilir?
 113. bin kalemli klasik medyada neşir kapısı tamamen kapansa dahi milyon kalemli yeni medya var oldukça risale-i nur özgürdür. bu da biline…
 114. nur talebelerinin şahs-ı manevisinin uhuvveti ve tesanüdü bozularak risale-i nurun neşri adına dile getirilen her söylemde menfaat kokusu var.
 115. risale-i nur ne zaman “özgür” olur, bilir misin? ne diyanet ne de varislerin izni gerekmediği zaman… Her nur talebesi neşredebildiği zaman…
 116. teknolojik ses kirliğinin hakim olduğu bir çağda obezleşmiş bedenlerin unuttuğu bir sestir, midenin o güzel açlık sesi…
 117. kalp öyle verimli bir topraktır ki ebedi ağaçlar ve meyveler yetiştirir, öyle ise onda neleri yetiştirdiğimize dikkat kesilmeli…
 118. seni çaresizliğinde yalnız bıraktığı halde küsmediğin öyle dostların olabilir ki sevincine ortak olmadığın bahanesiyle seni bi kalemde siler.
 119. muhabbet fedaisi! öyle dostlar! vardır ki işleri güçleri seni beğenmeyenleri beğenmektir; işte sana asıl yol gösterici olan o beğenilerdir.
 120. kanaatimce pazartesi sendromunun asıl sebebi pazar sendromudur. fıtri olan her şeyi ölçülü yaşamaktır, ne olduğundan daha fazla ne de az…
 121. narsisizm bir hastalıktır, lakin bilinmez/önemsenmez ki bir hastalıktır; kolektif narsisizm ise ne dehşetli bir hastalıktır.
 122. gettolarda sahte kahramanlar biter de biter lakin hakiki kahramanlar ancak düşmanlarının dahi saygısını hak edenlerdir.
 123. tarafgirlik ile talebelik arasındaki fark gerçekten anlaşılabilse risale-i nur hizmeti çağlayanlar gibi ses verecek… tarafgir dava arkadaşını bile dışlar, ötekileştirir; talebe ise ehlidünyanın bile nura iştihasını açar, celb ve cezb eder…
 124. her nur talebesi risale-i nuru neşredebilmelidir. şükür ki bu noktadayız. lakin benzer yanlışlara düşülmesin, yeni ihtilaf kapıları açılmasın.
 125. boğaziçi köprü trafiğinde cebelleşip de bir umut navigasyona bakarsın ya, hayat yolu bazen öyledir.
 126. hd çözünürlüğünde hakikat yayını yapan bir esere de muhatap olsan zihin ekranın kadar hissedar olabilirsin…
 127. insan olduğunu hatırlayıp teröre üzülemeyecek kadar acelesi olanlar var…
 128. varlığından güvercinlerin de ürkmediği dostlar edinin.
 129. “iyiniyet” sahibi “olan” kötülüğün bile perdesini yırtmaz, ıslahına çalışır. “kötüniyet” sahibi “olmayanı” uydurur, iftirayı meziyet sayar.
 130. “ey rabbim hayretimi arttır” nebevi duasında gözden akla, vicdandan sırra, tefekkürden ihlasa derinleşen sayısız mertebeler olsa gerektir.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “öz-üm 2016

 1. Her bir nokta tefekkür ürünü, ama noktalar arasında geçişler fikri yoruyor, kategorize edilse daha istifadeli olur kanaatindeyim. tefekkürü paylaşmak ayrıca güzel…

  1. birbirinden çok farklı konularda olduğu için kategorize etmekte zorlandım ve olduğu gibi kalsın istedim. bir yıl boyunca kalbime ektiğim çekirdekler, eğer aralarında hakikat taneleri varsa bir gün çiçek açacaklardır ümidiyle yazı kaydına alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous post Esma-i Hüsna ve yıldızları isimlendirmek
Next post Sanki…
Close