Ahirzaman insanı

Ahirzaman insanı

Ahirzaman ki, bir düello meydanı; imanı, ahlakı yaralayan.

Bir keskinnişancı gibi gizlenmiş ahirzaman şeytanı.

Silahında kebair kurşunları; masum kalbe kilitlenmiş.

En küçük bir gaflet ânı için bu sessiz bekleyiş.

Çelikyeleği takva olmayanın vay hâline.

***

Bir kadın ki; siper olmuş erkeğine.

Bir erkek ki; o da çelikten zırh karısına.

Başka bir kadın; öldürücü bir silaha dönüşmüş keskinnişancının elinde.

Bir başka erkek; kalbini açmış, vurulmaya hevesli.

Mübareze meydanını doldurmuş, amazonlar, esirler, köleler.

***

Kadınlaşan erkekler, erkekleşen kadınlar.

Fıtratı bozmuş, fitne-i ahirzaman.

İkaz ediyor bir serdengeçti, “kadınlaşan erkekleri”:

Hevesat-ı nefsanîye ile erkeklerin kadınlaşması,

Kadınların hayâsızlıkla erkekleşmesine sebeptir.[1]

***

Hevesleşen erkeklerdir, hayâsız kadınların sebebi.

Mesih-i Deccal ve Süfyan’ın cinsi.

Ehl-i bid’a ve dalaletin reisi.

Ahlakın muharribi, sefahetin müsebbibi.

Şeytanın yaveri, belki de pîri.

***

Fitne “is”inden çıkarken bembeyaz, Yusuf (a.s.),

Ben nefsimi temize çıkarmam[2] dedi.

Züleyha’laşmadığı için Yusuf (a.s.), Yusuf’laştı Züleyha.

Nefsine köle olmayan bir erkek, hayâ tesettürüne büründürdü bir kadını.

Nefsinizi tezkiye etmeyin[3] ayeti ebedi rehberidir insaniyetin…


[1] Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri, Sünuhat, s. 503.

[2] Yusuf, 12/53.

[3] Necm, 53/32.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.