Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Eleştiri

Olmasaydı, olmaz mıydı?

Olmasaydı, olmaz mıydı?

İnsan binler çeşit meyve veren manevi bir tuba ağacı gibidir. Duyguları sayısınca farklı lezzetleri de semere verebilir, elemleri de. Tuba dallarına musallat olmuş zakkum sürgünleriyle, esrarengiz derecede değişken bir ağaçtır insanoğlu… İnsandan hâsıl olan her meyve ehemmiyetlidir. Sırrında gizlenen her bir cevherin, kalbinde doğan her […]

9.05

9.05

Put kesildi ruhlar… Esrarlı bir uğultunun esir aldığı şehirse kaskatıydı. Bu nasıl bir sihirdi ki her şeyi ânında dondurmuştu. Zemherire direnen bir hayat kıvılcımı da olmasaydı camid sanırdın cümle âlemi. Caddeyi adımlayan bir ateş parçası, cansız ruhların huzurunu kaçırdı. “Niye saygısızlık ediyorsun, genç?” diye buz […]

Şikemperver, obur mudur?

Şikemperver, obur mudur?

Klasik bir eserin sadeleştirilmesinden söz edilince aklıma hemen Nasreddin Hoca’nın bir fıkrası gelir. Hayatında ilk defa leylek gören hoca, onun uzun gagasını ve ayaklarını güzel bulmaz. Tutup kesmeye başlar. Hoca iyi niyetlidir ve hayvana iyilik yaptığına inanır. Leyleği kuşa çevirdiğini düşündüğü için de yaptığı işten […]

Modernleşme, Ordu ve Başörtüsü Ekseninde İrtica Meselesi Üzerine Bir Deneme

Modernleşme, Ordu ve Başörtüsü Ekseninde İrtica Meselesi Üzerine Bir Deneme

Varlık aleminde değişmeyen tek bir şey varsa o da değişim hakikatinin kendisidir. Kainat, hayret ve ürperti uyandıran bir faaliyetle –sürekli- halden hale şekilden şekle çevrilmektedir. Asırlar, seneler, günler hatta saatler sayısınca, yıldızlar aleminden elementler alemine uzanan sayısız farklı kainatlar zamanın karelerinde yerlerini almaktadırlar. Hiçbir şeyin […]