Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Etiket: insaniyet

Miracın meyvelerine dair bir not

Miracın meyvelerine dair bir not

Miraç hakikatine dair akla gelebilecek her türlü soru ve vesvesenin makul izahları Otuz Birinci Söz’de yapılır. Miraç Risalesi de denilen bu Söz “dört esas” üzerine yazılmıştır. Risalenin giriş kısmında müellif eserde sırasını takip ettiği bu esasları şöyle sıralamıştır: Bu sırr-ı azîmin dört esası var: Birincisi: […]

Güzel Ahlakı Ararken

Güzel Ahlakı Ararken

İnsan, insan olduğunun bilincine vardığı bütün zamanlarda ahlaksal yargılarla iç içe olmuştur. Günlük yaşantısındaki hal, hareket ve davranışlarının gerçeklere ve doğrulara uygunluğunun arayışı insan olmanın bir gereğidir. Diğer hiçbir varlıkta böylesine ahlaksal endişeler yoktur. İnsandan sonra en kompleks varlık olan hayvanların davranışları bile oldukça basit, […]

İsm-i Hak: “Varlığın Tüm Hakikatleri Hak İsminin Şualarıdır”

İsm-i Hak: “Varlığın Tüm Hakikatleri Hak İsminin Şualarıdır”

Hak kelimesi “gerçek, doğru ve sabit olmak, gerekli ve layık olmak, olabilirlik niteliği taşımak, sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak; bir şeyi sabit ve gerekli kılmak” anlamlarında masdar ve bu anlamlara dayalı bir sıfat olup Allah’a nispet edildiğinde “bizzat ve sürekli olarak var olan, gerçekliği […]