Etiket: yalan

Kur’an medeniyetinin ihyasında “sıdk” hakikatinin önemi ve Risale-i Nur’un “sıddîk” talebeleri

Kur’an medeniyetinin ihyasında “sıdk” hakikatinin önemi ve Risale-i Nur’un “sıddîk” talebeleri

“Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark: Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, bâtını da yakıyor. Dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır. İkincisi, bâtını nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dışı uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti şefkat, câzibedar bir melektir.”[1] Hakiki medeniyet, yalnız 

En zararlı doğru söz

En zararlı doğru söz

Doğru sözden zarar gelir mi? Evet, bazı doğru sözler vardır ki, çok zarar vericidir. Hâlis olmayan, damarına basan, tepkiye yol açan bir söz -doğru da olsa- zararlıdır. Bediüzzaman’ın yüz yıl önce söylediği gibi: “Her söylediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bazan zarar 

VI. Risale-i Nur Kongresi – Sıdk Masası Deklarasyonu

VI. Risale-i Nur Kongresi – Sıdk Masası Deklarasyonu

10. Sıdk üzerine kurulu bir hayat tarzı insanlığın özlemidir. Yalan, ilkesel anlamda reddedildiği gibi, maslahat gerekçeli (beyaz) yalanlardan, şakayla yapılan yalanlara varıncaya kadar yalanın her çeşidinden uzak durulmalıdır. Peygamberimiz’in (s.a.s.) “aldatan bizden değildir” sözü hayat prensibi haline getirilmelidir.

Doğrunun ve yalanın hâlleri

Doğrunun ve yalanın hâlleri

İmanın özü doğruluktur. Küfrün özünde ise yalan vardır. Güzel ahlak imanın, kötü ahlak ise küfrün meyvesidir. Bu sebeple güzel ahlakın özünde doğruluk vardır. Kötü ahlakın özünde ise yalan… İkiyüzlülük, dalkavukluk, su-i zan, iftira, hile, sahtekârlık, gurur, kibir, şikâyet, hırs, cimrilik, ye’s… Her biri yalanın farklı