Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Etiket: talim-i esma

Esma-i Hüsna ve yıldızları isimlendirmek

Esma-i Hüsna ve yıldızları isimlendirmek

Mevcudat müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder. Düşünmek, konuşmak ve hıfzetmek… Adem’i (AS) ve onun varisi ademoğlunu halife yapan mu’cizevi sır Kur’an’da talim-i esma ile tabir edilir. İnsan Allah’ın mülkündeki varlıkları düşünerek “ilimle alır”, dile dönüştürerek “isimle ahzeder” ve […]

Kur’an’ın Esma-i Hüsna Taliminden Risale-i Nur’a Yansımalar

Kur’an’ın Esma-i Hüsna Taliminden Risale-i Nur’a Yansımalar

Allah ezeli kelamında “Size öğrettiği/talim ettiği gibi Allah’ı zikredin. Bakara 2/239” buyurur. Bu ilahi emrin gereği yalnızca Esma-i Hüsna’yı lafzen zikretmek midir? Kur’an’da nasıl bir talim-i Esma terbiyesi vardır? Kâinat ve yaratılışı mevzu edinen birçok ayetlere niçin Esma-i Hüsna ile hatime verilmiştir? Bu gibi sorular […]

El-Hafiz: “Zahir ve Batın Aynalarda Her Şey Kayıt Altında”

El-Hafiz: “Zahir ve Batın Aynalarda Her Şey Kayıt Altında”

Hafiz, “Korumak, görüp gözetmek, ihmalkâr ve gafil davranmayıp, dikkatli ve basiretli bulunmak; anlayıp bellemek, ezberlemek” anlamına gelen “hıfz” kökünden sıfat olup, “koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan” demektir. Aynı manadaki “hafız” kelimesine nispetle mübalağa ve süreklilik ifade eder. Hafiz, Allah’ın […]