Hakikat Arayışı

acemi bir seyyahın notları

Etiket: hafiz ismi

“Ya Hafiz” Diyen Genetik

İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan özelliklerinden biri geniş, derin ve ihatalı bir “nazar”ının olmasıdır. Nazar insanın kâinata ve varlıklara özel bakışıdır. Hüzünlü bir nazar her şeyi hüzünlü görür. Mutlu bir nazar ise her şeyi mutlu olarak algılar. Bir eczacı dünyaya…

El-Hafiz: “Zahir ve Batın Aynalarda Her Şey Kayıt Altında”

Hafiz, “Korumak, görüp gözetmek, ihmalkâr ve gafil davranmayıp, dikkatli ve basiretli bulunmak; anlayıp bellemek, ezberlemek” anlamına gelen “hıfz” kökünden sıfat olup, “koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan” demektir. Aynı manadaki “hafız” kelimesine nispetle mübalağa ve…