Hakikat Arayışı

acemi bir seyyahın notları

Etiket: muhafaza

El-Hafiz: “Zahir ve Batın Aynalarda Her Şey Kayıt Altında”

Hafiz, “Korumak, görüp gözetmek, ihmalkâr ve gafil davranmayıp, dikkatli ve basiretli bulunmak; anlayıp bellemek, ezberlemek” anlamına gelen “hıfz” kökünden sıfat olup, “koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan” demektir. Aynı manadaki “hafız” kelimesine nispetle mübalağa ve…