Etiket: kizb

Sıdk: Kur’an medeniyetinin mayası

Sıdk: Kur’an medeniyetinin mayası

I İnsan fıtrat ve yaradılış itibariyle medenidir. Medeniyet, bencilce bir hayat değil, belki millet için, insanlık için yaşamaktır. Buna binaen medeniyetin en büyük bir düşmanı bencilliktir. Şehirlilik manasına gelen medeniyet, insaniyete yaraşır en mükemmel bir yaşayış içinde olmaktır. Bir toplumun ahlak, hukuk, ilim, sanat, sosyal…

Kur’an medeniyetinin ihyasında “sıdk” hakikatinin önemi ve Risale-i Nur’un “sıddîk” talebeleri

Kur’an medeniyetinin ihyasında “sıdk” hakikatinin önemi ve Risale-i Nur’un “sıddîk” talebeleri

“Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark: Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, bâtını da yakıyor. Dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır. İkincisi, bâtını nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dışı uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti şefkat, câzibedar bir melektir.”[1] Hakiki medeniyet, yalnız…