Etiket: ölüm

Ölüme ve hayata tevhid nazarıyla bakabilme meselesi

Ölüme ve hayata tevhid nazarıyla bakabilme meselesi

HAYATINIZ BOYUNCA tüm öğrendiklerinizi birkaç kelime ile özetlemek gibi bir iddianız ya da herhangi bir çabanız hiç oldu mu? Benim daha olmadı ama bu manadaki bir çabayı hem çok değerli bulmaktayım hem de böyle bir çabaya hayranlık duymaktayım. Bediüzzaman Said Nursi (1878-1960) kırklı yaşlarında kaleme 

Ölümle irtibat ve ihlas-ı etemm

Ölümle irtibat ve ihlas-ı etemm

İhlas ve ölüm birbirini çağrıştıran iki hakikattir. İhlas öze dönmek, arınmak ve dupduru olmaktır. Ölüm de öze döndüren, arındıran ve dupduru kılan en tesirli hakikatlerden biridir. İhlas ile ölüm arasındaki bu kuvvetli irtibattandır ki, “İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i mevttir.” Kur’ani 

Reca kapıları

Reca kapıları

İnsanlığın genelinde, özellikle de Batı toplumları nazarında ölüm hakikati bir tabudur. Tüm dünyayı istila eden dünyevileşme hastalığı ölümü yadsıyan popüler bir kültür ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte son yarım asırda Batı toplumları ölüm yeniden keşfetmek niyetindedir. Tanatoloji, yani ölümün incelenmesi gittikçe derinleşerek gelişmektedir. Lakin bütün bu 

Ölüm varlıktır

Ölüm varlıktır

Varlığı maddi âlemle sınırlayanların nazarında ölüm yokluk zannedilir. Varlığa bakış değiştiğinde ölüme bakış da değişir. Varlık yalnız madde değildir. Maddi âlem, insanın sınırlı algılarının ötesindeki gayp âlemleri üzerinde nakışlı bir perde gibidir. Bu sebeple ölüm yokluk değildir. Belki gayp âlemlerinde sürecek ebedi bir yolculuğun ilk 

Ölüm yeni bir hayattır…

Ölüm yeni bir hayattır…

Hayat işçilikse, ölüm paydostur Hayat askerlikse, ölüm terhistir Hayat modellikse, ölüm elbise değiştirmektir Hayat misafirlikse, ölüm eve dönmektir Hayat ceset kafesinde hapis ise, ölüm hürriyettir Hayat yolculuksa, ölüm istasyondur Hayat gurbet ise, ölüm vuslattır Hayat uyku ise, ölüm uyanmaktır Hayat İsrafil’e (a.s.) dostluk ise, ölüm 

Dünyevi Hayatın En Son Tadı: Ölüm

Dünyevi Hayatın En Son Tadı: Ölüm

Gerçeğin sesi insana hep “ölüm yoktur” diye hitap eder. “Ben oyum ki bana inanan ölümde hayat bulur. Ben ölümden sonra dirilişim; hayatım. Bana inanan hiçbir zaman ölmez; daimi ve ebedi yaşar. Bana inanır mısın?” Tolstoy, bu sözleriyle, birçok büyük insanlar gibi, vicdanının sesine kulak vererek,