Etiket: külli niyet

Novemtrigintilyon salâvat

Novemtrigintilyon salâvat

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma salâvat getirmek, tek başıyla bir tarik-i hakikattir.”[1] Salâvat, sonsuz ve tükenmez bir rahmeti arayış serüvenidir. Salâvat Rahmetelli’l-alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın cadde-i kübrasına girmektir. Rahmetelli’l-âleminin rehberliğiyle gerçekleşen hakikat yolculuğunun neticesi ise Rahmanü’r-Rahimin rahmet hazinelerini keşfetmektir. Özetle “hazîne-i rahmetin… en kolay 

Niyet: Fıtratın sesi

Niyet: Fıtratın sesi

Mana-i harfî, mana-i ismî, niyet, nazar… Bediüzzaman Said Nursi’nin “kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelimeyle dört kelâm öğrendim” [1] diye çok büyük kıymet verdiği dört ana kavram… Bediüzzaman, daha on dört yaşında iken -üç ay gibi kısa bir zamanda- doksan kitabı ezberlemişti.