Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Etiket: kayyumiyet

Astronomi penceresinden kayyumiyet ve ezeliyet

Astronomi penceresinden kayyumiyet ve ezeliyet

Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şîrînine, Nâme-i nurunu hikmet, bak ne takrir eylemiş, Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler: Bir Kadîr-i Zülcelalin haşmet-i sultanına, Birer bürhan-ı nurefşanız biz vücud-u Sania, Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz. (Bediüzzaman, Dördüncü Mektup) Gökyüzü ve yıldızlar, ilk çağlardan […]