Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Etiket: ilim

Risale-i Nur’un İki “Odak Kelime”si: Mana-yı İsmî ve Mana-yı Harfî

Risale-i Nur’un İki “Odak Kelime”si: Mana-yı İsmî ve Mana-yı Harfî

Two “Focus Words” of Risale-i Nur: Self Original Meaning and Meaning Indicating the Author Köprü • Sayı: 141 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2018 • ISSN: 1300-7785 • ss. 23-38 Öz Bu makalede semantiğin odak kelime kavramından hareketle Bediüzzaman Said Nursi’nin ilminin dört ana esası arasında saydığı mana-yı […]

Şura ve meşveret ayetleri

Şura ve meşveret ayetleri

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin en önemli esaslarından biri de meşveret ve şuradır. Çünkü meşveret ve şura, Kur’an’ın ehemmiyetli bir emridir. Bu ehemmiyetin bir neticesidir ki Ebu Hureyre radıyallahu anh “Ben Resulullah’dan daha fazla arkadaşları ile istişare eden hiçbir kimse görmedim.” tanıklığını dile getirmiştir. Hakiki […]

İlim, hikmet, irfan mektebi: Risale-i Nur

İlim, hikmet, irfan mektebi: Risale-i Nur

“İnsanı var kılan nedir? İnsanı ne yaşatır?” diye kendime sordum. Zihnimden ve hayalimden birçok kelime resm-i geçit yaptı. Hepsi de bir açıdan soruma cevap teşkil eder gibiydi. Fakat ben bu kelimelerden en hayatî olanını, en kapsamlısını seçmek istedim… Evet, nihayet seçtim: Bilgi. Ve gayr-i ihtiyari […]