Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Etiket: ihtiyarlık

Reca kapıları

Reca kapıları

İnsanlığın genelinde, özellikle de Batı toplumları nazarında ölüm hakikati bir tabudur. Tüm dünyayı istila eden dünyevileşme hastalığı ölümü yadsıyan popüler bir kültür ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte son yarım asırda Batı toplumları ölüm yeniden keşfetmek niyetindedir. Tanatoloji, yani ölümün incelenmesi gittikçe derinleşerek gelişmektedir. Lakin bütün bu […]

İhtiyarlık sabahının ilk ışıkları

İhtiyarlık sabahının ilk ışıkları

Uyku tatlıdır… Uyandırılmak istemez insan… Fakat ebediyen uyunmaz da… Vakit dolar, gün doğar, sabahın latif ışıkları yüzünü okşar… Ya bir tatlı rüyadan, ya bir dehşetli kâbustan ya da bir büyük boşluktan çıkar gibi uyanırsın… Gençlik de bir derin uykudur… Ancak ihtiyarlık sabahı uyandırır insanı… Ben […]

Dünyevi Hayatın En son Tadı: Ölüm

Dünyevi Hayatın En son Tadı: Ölüm

Gerçeğin sesi insana hep “ölüm yoktur” diye hitap eder. “Ben oyum ki bana inanan ölümde hayat bulur. Ben ölümden sonra dirilişim; hayatım. Bana inanan hiçbir zaman ölmez; daimi ve ebedi yaşar. Bana inanır mısın?” Tolstoy, bu sözleriyle, birçok büyük insanlar gibi, vicdanının sesine kulak vererek, […]