Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Etiket: İhlas Risalesi

Ölümle irtibat ve ihlas-ı etemm

Ölümle irtibat ve ihlas-ı etemm

İhlas ve ölüm birbirini çağrıştıran iki hakikattir. İhlas öze dönmek, arınmak ve dupduru olmaktır. Ölüm de öze döndüren, arındıran ve dupduru kılan en tesirli hakikatlerden biridir. İhlas ile ölüm arasındaki bu kuvvetli irtibattandır ki, “İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i mevttir.” Kur’ani […]

Okunmalı, lâakal on beş günde bir

Okunmalı, lâakal on beş günde bir

Risale-i Nur Külliyatı’nda -enfüsî ve içtimaî yönleriyle- ihlâsı işleyen iki risale vardır: 20. Ve 21. Lem’alar. İhlâs gibi sırlarla dolu bir konudan bahseden bu Lem’alar’ın muhtevası da esrarlıdır. İhlâs Lem’alarını diğer eserlerden ayıran hususi birçok yönünden bahsetmek mümkündür. 21. Lem’a’nın giriş bölümündeki “Bu Lem’a lâakal her […]

Narsisizm: “Obez Nefs” İlleti

Narsisizm: “Obez Nefs” İlleti

Narsist, kendini çok önemser, çok konuşur, mağrurdur, kendini metheder ve kendi hayalinde bir efsanedir. Başkalarını noksanları için suçlar, kendi başarılarıyla ise böbürlenir. Eleştiriye hiç açık değildir. Kendini geliştirme ihtiyacı da hissetmez. Çünkü bunu çoktan başardığına inanır. Bir numara olmadığı halde, bir numara olduğunu zannettiğinden aşırı iddiacıdır. Ekiple kazanılan başarıyı kimseyle paylaşmak istemez. Bütün payeyi kendine çıkarmayı yeğler. Kendisini o kadar çok sever ki, geriye başkasına ayıracak sevgisi kalmaz. Bir narsist maddeci yaklaşımından, aşırı rekabetçiliğinden, gösteriş takıntısından, çıkarcılığından ve şöhretperestliğinden rahatça fark edilebilir.