“Gençlik iksiri” peşinde

İnsanoğlunun binlerce yıllık geçmişinde gençliği koruma, yaşlanmayı önleme ve sonsuz hayatın sırrını yakalama isteği ve çabası hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Yaratılıştan gelen bu evrensel ihtiyacın