Hakikat Arayışı

acemi bir seyyahın notları

Etiket: felsefe

Tesviye ahlakı

AHLAK ÜZERİNE insanlık tarihi boyunca çok şeyler konuşulmuş, tartışılmış ve yazılmıştır. Bununla birlikte ahlaka dair iki ana anlayıştan/akımdan bahsetmek mümkündür. Birincisi ahlakı beşeri akıl ve kevni düzey ile sınırlayarak yorumlamaktır ki bu felsefi anlayıştır. İkincisi ahlakı yaratıcının varlığı ile irtibatlandırarak…