Hakikat Arayışı

acemi bir seyyahın notları

Etiket: Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî

On dokuz suikast

İnsanlık tarihinde nice peygamber, ulema, hükümdar, devlet adamı, komutan, bilgin suikasta maruz kalmıştır. Suikastın kökenleri tarihin en eski devirlerine kadar uzanır. Suikast, maksatlı ve planlı bir şekilde stratejik açıdan önemli ve etkili bir kişinin öldürülerek safdışı edilmesidir. En sinsi suikast…