Çift kanat

Asrın belagat dâhisi Bediüzzaman Said Nursi, teşbihperestlik hastalığına yakalanmadan,  eserlerinde “revnak”tar teşbihler sergilemiştir. Matlubun münasebetini göze alan ve rızasını tahsil eden rengârenk teşbih misalleriyle doludur,