Câmiiyet

“Cem” kelimesi sözlüklerde “içine almak, toplamak”, “câmi” kelimesi de “içine alan, derleyen, toplayan” şeklinde tarif edilmektedir. “Câmiiyet” ise “câmi’lik, toplayıcılık, toplu olmak” manalarına gelmektedir.