Nisbî seyir

Yokum… Kâf-nun ezeli soluğundan, Bir emirle dirildim. Başıma şuur takıldı, Harici bir vücudu giydim. “Oku!” diye emredildi. İlk okuduğum kendim. Zenginlik sarayını aradım, Fakrımın kıraç

Güzel Ahlakı Ararken

İnsan, insan olduğunun bilincine vardığı bütün zamanlarda ahlaksal yargılarla iç içe olmuştur. Günlük yaşantısındaki hal, hareket ve davranışlarının gerçeklere ve doğrulara uygunluğunun arayışı insan olmanın