On Sekiz Bin Alem

Kur’an-ı Kerim birçok ayette geçen “Rabbü’l Âlemin”, yani Âlemlerin Rabbi tabiri bir kısım tefsirlerde “on sekiz bin âlem” olarak yorumlanmıştır. Kur’an’da geçen ayetlerin tek bir