Risale-i Nur’un İki “Odak Kelime”si: Mana-yı İsmî ve Mana-yı Harfî

Risale-i Nur’un İki “Odak Kelime”si: Mana-yı İsmî ve Mana-yı Harfî

Two “Focus Words” of Risale-i Nur: Self Original Meaning and Meaning Indicating the Author

Köprü • Sayı: 141 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2018 • ISSN: 1300-7785 • ss. 23-38

Öz

Bu makalede semantiğin odak kelime kavramından hareketle Bediüzzaman Said Nursi’nin ilminin dört ana esası arasında saydığı mana-yı ismî ve mana-yı harfî kelimeleri incelenmiştir. Öncelikle mana-yı ismî kavramına menfi bir mana yüklenmesine yol açan sebeplerin izi sürülerek bütüncül bakıştan yoksun böyle bir yaklaşımın ne derece büyük bir hata olduğuna dikkat çekilmiştir. Ardından bu iki odak kelimenin nahiv ilmine uzanan köklerine değinilmiştir. Nihayette de Risale-i Nur’un bütünlüğü içinde bu kapsamlı kavramların geniş perspektifi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Huruf-i meâni, ilim, mana-yı harfî, mana-yı ismî, odak kelime

Abstract

From the concept of focus word of semantics, this article examines “self original meaning” and “meaning indicating the Author” which are among four main principles of wisdom of Bediüzzaman Said Nursi. First of all, it was pointed out that an approach lacking a holistic view is a big mistake by tracing the reasons that cause attribution of negative meaning to the concept of “self original meaning”. Afterwards, the roots of these two focus words, which are related to syntaxology were mentioned. Ultimately, the broad perspective of these comprehensive concepts was tried to be presented in the entirety of Risale-i Nur.

Key Words

Letters of meanings, meaning indicating the Author, self original meaning, focus word

Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.