0 0
Read Time:1 Minute, 26 Second

Medresetüzzehra’nın kuruluş şartları bugün gerçekleşse, ismi ne olmalıdır?

Medresetüzzehra değiştirilmeden kullanılmalı mıdır? Yoksa Zehra Üniversitesi gibi yeni bir isim mi tercih edilmelidir?

Bu gibi sorulara ikna edici bir cevap bulabilmek için Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra ünvanına yüklediği değerlerin tahkik edilmesi gerekmektedir.

Bediüzzaman, Münazarat isimli eserinde, Medresetüzzehra’nın gerçekleşmesi için “sekiz şart”tan bahsetmiştir. Bu şartlardan birincisi ise medrese ünvanının verilmesine dair şu gerekçedir: “Medrese nâm melûf ve menus ve cazibedar ve şevkengiz itibarı olduğu halde büyük bir hakikati tazammun ettiğinden, rağabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle tesmiye.

Bediüzzaman’ın bu ifadesinden isim tercihine dair şu kıstaslara ulaşılabilir:

1-Meluf olmalıdır. Üniversitenin ismi toplumun ekseriyeti tarafından benimsenmelidir. Herhangi bir önyargıya yol açmamalıdır.

2-Menus olmalıdır. Tanıdık, dost, sevimli bir isim olmalıdır. Yabancılık hissedilmemelidir.

3-Cazibedar olmalıdır. Çok çekici ve etkileyici bir isim olmalıdır.

4-Şevkengiz olmalıdır. Şevk uyandırmalı ve ümit aşılamalıdır.

5-Büyük bir hakikati barındırmalıdır. İman ve Kur’an davasına ismiyle bir nevi alem, sembol olmalıdır.

6-Rağbet uyandırmalıdır. İslam âleminin ilgi, alaka ve teveccühünü kazandırmalıdır.

Yukarıdaki kıstaslar dikkate alınarak yorumlandığında, isim noktasında yeni fikirler de ortaya çıkabilecektir. Medresetüzzehra, Zehra Üniversitesi gibi ilk akla gelen isimler olmakla birlikte, bu isimlere yenileri de eklenebilecektir.

“Zehra” kelimesinin manası “parlak yüz”dür. Hz. Fatıma’ya (r.a.) “zehra” lakabının verilmesi de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) gibi parlak ve nurani bir yüzü olması sebebiyledir. Yani, “nur yüzlülere” zehra denilir. Bu manada “Medresetüzzehra”ya “Nur Medresesi” denilebilir. Nitekim, Bediüzzaman Risale-i Nurlarla nurlanan Isparta’yı Medresetüzzehra olarak isimlendirmiştir. Çünkü Isparta Risale-i Nurlarla nurlanmış, nurlu yüzlü Nur talebelerinin en faal bir hizmet merkezidir.

Tercih meselesine gelince, yukarıdaki altı hususu en kapsamlı bir şekilde üzerinde barındıran bir ismin seçilmesi daha anlamlı olacaktır.

Benim teklifim: Risale-i Nur Üniversitesi (Univercity of Risale-i Nur)…

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %