Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Esma-i Hüsna

El-Hafiz: “Zahir ve Batın Aynalarda Her Şey Kayıt Altında”

El-Hafiz: “Zahir ve Batın Aynalarda Her Şey Kayıt Altında”

Hafiz, “Korumak, görüp gözetmek, ihmalkâr ve gafil davranmayıp, dikkatli ve basiretli bulunmak; anlayıp bellemek, ezberlemek” anlamına gelen “hıfz” kökünden sıfat olup, “koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan” demektir. Aynı manadaki “hafız” kelimesine nispetle mübalağa ve süreklilik ifade eder. Hafiz, Allah’ın […]

El Adl: “Kainattaki Dört Anasır-ı Maneviyeden Biri Adalettir”

El Adl: “Kainattaki Dört Anasır-ı Maneviyeden Biri Adalettir”

Adl, “doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek; eşitlemek” vb. manalara gelen bir masdardır. Ayrıca, “doğruluk, hakkaniyet ve adalet” anlamlarıyla isim olarak kullanıldığı gibi, “çok adil” anlamında sıfat olarak da kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de çok müştaklarıyla birlikte yirmi sekiz ayette geçerse de bunların hiçbirinde Allah’ın adalet sıfatını […]

İsm-i Hak: “Varlığın Tüm Hakikatleri Hak İsminin Şualarıdır”

İsm-i Hak: “Varlığın Tüm Hakikatleri Hak İsminin Şualarıdır”

Hak kelimesi “gerçek, doğru ve sabit olmak, gerekli ve layık olmak, olabilirlik niteliği taşımak, sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak; bir şeyi sabit ve gerekli kılmak” anlamlarında masdar ve bu anlamlara dayalı bir sıfat olup Allah’a nispet edildiğinde “bizzat ve sürekli olarak var olan, gerçekliği […]