Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Esma-i Hüsna

Haşr-i Azam: Bir İsm-i Azam Yansıması

Haşr-i Azam: Bir İsm-i Azam Yansıması

Uzayın uçsuz bucaksız derinliklerini her daim aydınlatan güneşler vardır. Otuz ışık yılı derinliğindeki güneş sisteminin pırlanta-misal bir lambası olduğu gibi, gökyüzünün nihayetsiz karanlıklarını ışıl ışıl aydınlatan sayısız yıldızlar yaratılmıştır. Uzayın derinlikleri gibi, küçük bir kâinat olan insanın vicdanında da nihayetsiz derinlikler vardır. Acz, fakr gibi […]

Ezelî Rakîb

Ezelî Rakîb

Mana âlemimizde, semadan hırsızlanmış birçok kelime vardır. Semavi mührünün silinmesiyle kıymetini yitirmiş ve manevî derinliğini kaybetmiş kelimelerden biri de ezeli rakip ifadesidir. Kökü, aslı, membaı Allah’ın Ezel ve Rakîb isimlerine dayanan ezeli rakip, fani varlıkların geçici ve menfaat odaklı mücadelelerinin bir unvanı olmuştur. Ezeli rakip […]

Oruç aynasında Esma-i Hüsna tecellileri…

Oruç aynasında Esma-i Hüsna tecellileri…

Oruç, bir uructur, yükseliştir. Oruç, yerçekimine direnmek ve gökçekiminin cazibesine kapılmaktır. Nefsanî arzuları terk etmek, ilahi tecellilere ayna olmaktır. Oruç insanî bir aynadır. Allah’ın Esma-i Hüsna’sının en güzel ve en mükemmel yansımaları oruç aynasında görülür. İnsan açlığını hissettiği oranda minnettar olur ve şükreder. Diğer zamanlarda […]

“Ya Hafiz” Diyen Genetik

“Ya Hafiz” Diyen Genetik

İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan özelliklerinden biri geniş, derin ve ihatalı bir “nazar”ının olmasıdır. Nazar insanın kâinata ve varlıklara özel bakışıdır. Hüzünlü bir nazar her şeyi hüzünlü görür. Mutlu bir nazar ise her şeyi mutlu olarak algılar. Bir eczacı dünyaya büyük bir eczane nazarıyla bakar. […]

İsm-i Mütekellim:  “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur”

İsm-i Mütekellim: “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur”

Bir zâtın vücudunu bildiren en zâhir alâmet, konuşmasıdır.[1] Cenab-ı Hak harf, ses, dil, lisan vs.’ye muhtaç olmadan ezeli olarak konuşur. Kelam, yani konuşma ise O’nun yedi subuti sıfatından biridir. Mütekellim ismi de Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatından kaynaklanır. Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatı ve Mütekellim ismi, zatının […]

İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”

İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”

Arapça’da sevgi, meveddet ve muhabbet yâda vüdd ve hubb kelimeleriyle ifade edilir. Vedûd, “sevgi” anlamına gelen “mevedde” ve “vüdd” mastarından gelir. Fa’ûl kalıbı, hem ism-i fail hem de ism-i mef’ul manasına geldiği için, bu kalıpta gelen Vedûd da hem çok sevilen hem de çok seven […]