Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat muhabbet iledir.

Esma-i Hüsna

Ezelî Rakîb

Ezelî Rakîb

Mana âlemimizde, semadan hırsızlanmış birçok kelime vardır. Semavi mührünün silinmesiyle kıymetini yitirmiş ve manevî derinliğini kaybetmiş kelimelerden biri de ezeli rakip ifadesidir. Kökü, aslı, membaı Allah’ın Ezel ve Rakîb isimlerine dayanan ezeli rakip, fani varlıkların geçici ve menfaat odaklı mücadelelerinin bir unvanı olmuştur. Ezeli rakip […]

Oruç aynasında Esma-i Hüsna tecellileri…

Oruç aynasında Esma-i Hüsna tecellileri…

Oruç, bir uructur, yükseliştir. Oruç, yerçekimine direnmek ve gökçekiminin cazibesine kapılmaktır. Nefsanî arzuları terk etmek, ilahi tecellilere ayna olmaktır. Oruç insanî bir aynadır. Allah’ın Esma-i Hüsna’sının en güzel ve en mükemmel yansımaları oruç aynasında görülür. İnsan açlığını hissettiği oranda minnettar olur ve şükreder. Diğer zamanlarda […]

“Ya Hafiz” Diyen Genetik

“Ya Hafiz” Diyen Genetik

İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan özelliklerinden biri geniş, derin ve ihatalı bir “nazar”ının olmasıdır. Nazar insanın kâinata ve varlıklara özel bakışıdır. Hüzünlü bir nazar her şeyi hüzünlü görür. Mutlu bir nazar ise her şeyi mutlu olarak algılar. Bir eczacı dünyaya büyük bir eczane nazarıyla bakar. […]

İsm-i Mütekellim:  “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur”

İsm-i Mütekellim: “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur”

Bir zâtın vücudunu bildiren en zâhir alâmet, konuşmasıdır.[1] Cenab-ı Hak harf, ses, dil, lisan vs.’ye muhtaç olmadan ezeli olarak konuşur. Kelam, yani konuşma ise O’nun yedi subuti sıfatından biridir. Mütekellim ismi de Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatından kaynaklanır. Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatı ve Mütekellim ismi, zatının […]

İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”

İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”

Arapça’da sevgi, meveddet ve muhabbet yâda vüdd ve hubb kelimeleriyle ifade edilir. Vedûd, “sevgi” anlamına gelen “mevedde” ve “vüdd” mastarından gelir. Fa’ûl kalıbı, hem ism-i fail hem de ism-i mef’ul manasına geldiği için, bu kalıpta gelen Vedûd da hem çok sevilen hem de çok seven […]

Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış

Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış

Kâinatın derinliklerinde çok gizli hazineler saklıdır. İnsan ise bütün bu hazineleri keşfedebilecek en gelişmiş detektörlere sahip özel bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsanlar içinde en seçkin biri ise bu özelliğinin farkında olarak istidatlarını yerli yerinde kullanmış ve bütün mevcudatı ilgilendiren çok önemli bu keşfi en mükemmel […]