Hakikat Arayışı

acemi bir seyyahın notları

Esmaü'l Hüsna

Duanın makbuliyet sütunları

Dua en başta insanın bir varoluş ihtiyacıdır. İnsanın yaratıcısıyla kalbi, dili ve fiiliyle her bir muhatabiyetinin özü duaya dayanır. Bununla birlikte bireysel ya da kolektif acizliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı fark ettiğimiz anlarda daha içten ve daha fazla dua etme ihtiyacı hissederiz….

Duyarsızlık vs. dua

İnsan olmak aslında çok duyarlı bir varlık olmak demektir. İnsana bütün âlemlere ve onlardaki faaliyetlere, hakikatlere, manalara duyarlı duygular ihsan edilmiştir. Her bir duygu ise farklı bir âlemin anahtarıdır. Bu anahtarlar ile âlemler açıldıkça insan küçük bir âleme (âlem-i asgar)…

Hastalar Risalesinin Yirmi Beş Devasından Feyizlenen Nidalarım

PEYGAMBER EFENDİMİZ aleyhissalatü vesselamın ubudiyet hâllerinin en dikkat çekici yönlerinden biri de her hâl, tavır ve davranışını dua diline dökmesidir. Adeta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatının her karesinden dua devşirmesini bilmiş ve ümmetine de bu sünnet-i seniyyesini miras bırakmıştır. Peygamber…

Son Yazılar

Zincirkıran

En acımasız bir katliam, bir soykırım yaşanıyor Gazze’de. Vahşiliğin diplerini test ediyor İsrail ordusu; kadın-çocuk, hastane-ibadethane demeden yok ediyor. Mazi sayfalarını benzer kirli sahnelerle doldurmuş Batılı devletler de bu vahşeti destekliyor. Buna mukabil dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahipleri ise…

Bismillah başlamaları-iki: yapay zeka ile bir müzakere

“Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak ve çok azı da çiğnenip sindirmek içindir” der İngiliz düşünür Francis Bacon. Her kitap aynı dikkat ve önem verilerek okunmuyor. Bazı kitaplara göz gezdirmek yeterli olabilir lakin bazılarını ise yeniden yeniye, derinlemesine ve yenilenerek okuma…

Gözler ve göz bebekleri

“Kulak ve gözlerinizin sahibi kim?” (Yunus 10:31) Bugün yeryüzünde yaklaşık 370 bin bebek dünyaya gözlerini açtı. Göz bebekleri parıldadı, içlerine ışık doldu. Her birine—tüm organları ile birlikte—sanat harikası göz ve görme duyusu ihsan edildi. Sadece insanlar arasında doğan bebeklere mi?…

Dalgıç

Akl kim gavvâs-i deryâ-yı kemâl-i ilmdir Cevher-i zâtın tasavvur eylese hayrân olur Fuzuli’ye ait bu beyit aklın hakikatini ve kıymetini son derece etkileyici bir tarzda dizelere döker. Beyitte ilim, derinliklerinde hakikat mücevherlerini saklayan bir denize benzetilmiş. Akıl da bu muhteşem…

Bütüncül okumak: kitabı, vahyi ve varlığı

Alman filozof Ludwig Feuerbach’ın “İnsan ne yerse odur!” fikrini savunanlar vardır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, teneffüs ettiğimiz hava ve hatta güneş ışığı sağlığımız açısından çok önemlidir. Ama bunlar sadece biyolojik varlığımızın tuğlalarıdır. Asıl bizi biz yapan ruhumuz ve insaniyetimizdir. Ruhumuzu, maneviyatımızı, insaniyetimizi…

Taşıyıcı

Yaşlanmayan mı var! Her varlık gibi küremiz de yaşlanıyor. İnsanoğlu ise bu süreci hızlandırıyor. Zira yerküreye zarar verme kapasitesi gün geçtikçe artıyor. Günümüzde bunun acı bir meyvesi ise küresel ısınma ve iklim değişikliği. Nitekim bu yıl yaz mevsimi şiddetli hava…